Persyaratan Akta Kelahiran

19 September 2018 buniasih 0

  Akta kelahiran merupakan akta yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. “Setiap kelahiran wajib dilaporkan ke […]

PETA DESA BUNIASIH

13 September 2018 buniasih 0

Batas-batas Desa Buniasih : Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Mekarsari Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pmoyanan dan Desa Pagerageung (Kecamatan Pagerageung) Sebelah Barat Berbatasan dengan […]

Wisata Alam Desa Buniasih

11 September 2018 buniasih 0

  Tampak Pemandangan Atas Gunung Kerud YangTerdapat Di Desa Buniasih Yang Biasa Di Jadikan Tempat Camping Oleh Anak-Anak Muda Di Sana.